Çocuk Gelişimi Programı
Programın Tanımı
Çocuk Gelişimi Programı, 0–6 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici programlar hazırlayıp bunu uygulayabilen;  çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Programa Giriş Koşulları
Çocuk Gelişimi Programına alınacak olan 100 öğrenciyi (50 Normal Öğretim - 50 İkinci Öğretim); Öncelikli olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  tarafından Ortaöğretim Başarı Puanı’na (OÖBP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki Kız Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı mezunlarından sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler oluşturmaktadır.

Ayrıca METEB dışındaki okullardan YGS-4 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir.

Programın Staj İmkânı
Çocuk Gelişimi Programında öğrenim görecek öğrenciler 3. ve 4. Yarıyılda 1 tam gün okulöncesi eğitim kurumlarında uygulama eğitimi göreceklerdir. Ayrıca 4. Yarıyılın sonunda 30 işgünü Yaz Stajı yapmaları gerekmektedir. Stajlarını bölgedeki ve ülke genelindeki özel ve kamuya ait okulöncesi eğitim kurumlarında yapabilirler.
Gölhisar ilçesinde SHÇEK’e bağlı 1 özel anaokulu, MEB’ e bağlı 2 bağımsız anaokulu ve 7 MEB ilköğretim okuluna bağlı anasınıfı bulunmaktadır. Bu kurumlar uygulama ve staj için uygun durumdadır.

Program Mezunlarının Çalışma Alanları
Çocuk Gelişimi Programını bitirenlere “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans Diploması” verilir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici veya ücretli öğretmen,Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde yardımcı ana-baba eğitimcisi, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri’nde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları’nda bakıcı anne olarak çalışabilmektedir.

Program Mezunlarının Dikey Geçiş Yapabileceği Programlar
Program mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile, Eğitim Fakültelerinin Okul öncesi Öğretmenliği, Fakülte ve Yüksekokulların Çocuk Gelişimi bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Ders Listesi İçin Tıklayınız.