Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterik Programı

Programın tanımı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik; tıp ve sağlık alanında yapılmış her türlü bilimsel doküman dahil olmak üzere, bireysel sağlık kayıtları, sağlık yönetimi, sağlık kurumları ile ilgili verileri içeren belgelerin bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, analiz edilmesi, düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde ilgili kişilerin yararına sunulmasını içermektedir.

Sağlık hizmetlerinin  multidisipliner yapısı içerisinde bilgi-belge hizmetlerinden sorumlu olarak önemli bir role sahip olan tıbbi sekreterlerin yetiştirildiği bu program, çağın gereklerine uygun sağlık personelini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programa Giriş Koşulları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programına alınacak olan 50 öğrenci (Normal Öğretim); Önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  tarafından Ortaöğretim Başarı Puanı’na (OÖBP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki Sağlık Meslek Liseleri’nden sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler yerleştirilmektedir.

Ayrıca METEB dışındaki okullardan YGS-3 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir.

Programın Staj İmkânı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında öğrenim görecek öğrenciler 3. ve 4. Yarıyılda 1 tam gün hastanede uygulama eğitimi göreceklerdir. Ayrıca 4. Yarıyılın sonunda 30 işgünü Yaz Stajı yapmaları gerekmektedir. Stajlarını bölgedeki ve ülke genelindeki özel ve kamuya ait hastaneler, 112 acil Servisleri, sağlık istasyonları ile diğer sağlık kuruluşlarında yapabilirler.

Gölhisar ilçesinde 100 yataklı devlet hastanesi, 112 acil Servis, Toplum Sağlığı Merkezi ve 6 Aile Sağlığı Merkezi bulunmakta ve bu kurumlar da uygulama ve staj için uygun durumdadır.

Program Mezunlarının Çalışma Alanları
Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulunun 27.07.1992 tarih ve 92.26.698 sayılı kararı  gereğince Sağlık Teknikeri (Tıbbi  Sekreter) unvanı verilir.

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Sekreter” unvanı ile poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, istatistik ve insan kaynakları birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Dolayısıyla mezunların çalışma alanları oldukça geniş olup, gerek kamu gerekse özel sektör tarafından mezunlara yönelik yoğun talep bulunmaktadır.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) olarak atanabilmektedirler.

Program Mezunlarının Dikey Geçiş Yapabileceği Programlar
Program mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile, İşletme, Sağlık İdaresi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Ders Listesi İçin Tıklayınız.