.

İdari Personel

Rıza ÇELİKBAŞ
Yüksekokul Sekreteri
Meslek Yüksekokulu Sekreteri
Telefon: +90 248 213 75 03
E-posta: rcelikbas@mehmetakif.edu.tr
Nimet SAVAŞ ATCEKEN
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +09 248 213 75 24
E-posta: nsatceken@mehmetakif.edu.tr
Mustafa ESĞİKAN
Sürekli İşçi
Hizmetli
Telefon: +90 248 213 75 06
E-posta: mesgikan@mehmetakif.edu.tr
Mehmet KANYURT
Sürekli İşçi
Hizmetli
Telefon: +90 248 213 75 06
E-posta: mkanyurt@mehmetakif.edu.tr
Selman GÖKBAŞ
Teknisyen
Sıhhi Tesisat Teknisyeni
Telefon: +90 248 213 75 12
E-posta: sgokbas@mehmetakif.edu.tr
Yılmaz GÜRBÜZ
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 75 20
E-posta: ygurbuz@mehmetakif.edu.tr
Hatice TOP
Sürekli İşçi
Hizmetli
Telefon:
E-posta: htop@mehmetakif.edu.tr
Ayşe ÜNAL
Memur
Kütüphane Sorumlusu
Telefon:
E-posta: ayseunal@mehmetakif.edu.tr
Kayahan ÖZBATTAL
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 75 23
E-posta: kozbattal@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin ÖZCAĞAN
Sürekli İşçi
Özel Kalem
Telefon: +90 248 213 75 04
E-posta: hozcagan@mehmetakif.edu.tr

kadromuz

  • Akademik Kadromuz
  • İdari Kadromuz