.

Aday Öğrenci

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programı (I. ve II. Öğretim)

Programın Kuruluşu:

Program, 2018 - 2019 Eğitim–Öğretim yılında açılmıştır.

Eğitim - Öğretim Modeli ve Kontenjan:

Örgün ve ikinci öğretim.

Bölüm kontenjanları; örgün öğretim 60 öğrenci, ikinci öğretim 50 öğrencidir.

Eğitim öğretim dört dönem boyunca devam etmekte olup son yarıyılda (4. Dönem) Güncel İlk ve Acil Yardım Uygulamaları dersi kapsamında ”ilgili akademik dönemin başlangıcını ve bitişini’ kapsayarak tam zamanlı olacak şekilde sağlık il müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda uygulama eğitimi görmektedir.

Programın Amacı:

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Program mezunları İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik)  ünvanını almaktadırlar.

ÖSYM'nin ilgili mevzuatı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi  (TYT) Sayısal Puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Program Profili:

Programda, İlk ve Acil Yardım teorik ve pratik meslek derslerine ek olarak, Temel Tıp Dersleri (Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji), Vücut Geliştirme, Bilgi Teknolojisi, Topluma Hizmet Uygulamaları, Meslek etiği ve İletişim dersleri yer almaktadır.

Uygulama Eğitimi için Program Olanakları:

Temel ve İleri Yaşam Desteği Maketleri

Hava Yolu Açma maketi

Doğum Maketi

Simülasyon Kitleri

Ambulans ekipmanları (Ambulans sedyeleri, Defibrilatör, Laringoskop, Ateller, Acil çantası vb.) bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Olanakları:

  • Sağlık Bakanlığı İl Ambulans Servisi (112) Başhekimliği ambulansları ve komuta kontrol merkezlerinde,
  • Özel sektör, belediye ve üniversitelere bağlı sağlık kuruluşlarının ambulanslarında,
  • Özel sektör, üniversite ve kamu kurumu olan sağlık kuruluşlarının acil servislerinde,
  • Hava ambulanslarında,

Üst Derece Programlarına Geçiş:

Yüksek Öğretim Kurumunu ilgili mevzuatları doğrultusunda;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Hizmet, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. bölümlere dikey geçiş sınavı veya sağlıkta lisans tamamlama sistemi ile lisans programlarını tamamlayabilirler.Eczane Hizmetleri Bölümü / Eczane Hizmetleri Programı (I. ve II. Öğretim)

Programın Amacı

Eczane Hizmetleri programının amacı, hastaya ilaçların veya tıbbi ürünlerin temini, sunulması ve hazırlanması gibi eczanelerin işleyişine yönelik işlemlerde eczacılara yardımcı olabilecek bilgi ve becerilere sahip nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir.

Mezunlarına Verilen Unvan

Eczane Hizmetleri Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eczane Hizmetleri alanında “önlisans derecesi” almaya hak kazanır, Eczane Teknikeri ünvanı ile sağlık teknikeri statüsünde görev alır.

Çalışma Alanları

Program mezunları Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. Aynı zamanda serbest eczaneler/özel hastane eczaneleri/ecza depoları/ilaç satış ve pazarlaması yapan firmalar/ilaç üretimi gerçekleştiren firma ve laboratuvarlarda çalışabilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Modeli ve Kontenjan:

Örgün ve ikinci öğretim

Bölüm kontenjanı; örgün öğretimde 70 öğrenci, ikinci öğretimde ise 60 öğrencidir.

Mezuniyet Şartları:

Eczane Hizmetleri Programından mezun olabilmek için öğrencilerin almak zorunda oldukları tüm dersleri başarıyla tamamlaması, 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olmaları ve yaz döneminde stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 120’dir.

Yaz Stajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO staj ilkeleri doğrultusunda ikinci sınıfın sonunda 30 iş günü staj yapılır.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Biyokimya

Kimya

Kimya Mühendisliği

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Ø Yurt:

Burdur ili Gölhisar İlçesinde Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nce öğrencilerimize barınma hizmeti verilmektedir. Genel yurt olarak ayrı ayrı binalarda 1 kız ve 1 erkek yurdu yer almaktadır. Standartları yüksek 1 kız ve 1 erkek yurdu, Gölhisar yerleşkesine 2km mesafededir. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur.

İletişim;

Konak Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:292 Gölhisar/Burdur

Tel: 0 248 411 50 02 - 0 248 411 50 03


·         İlçe merkezinde ve yerleşkeye yakın mesafelerde özel kız ve/veya erkek apartları da yer almaktadır.

 Burslar ve Çalışma Olanakları:


Ø  Burs

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından katkı kredisi ile öğrenim kredisi veya burs verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimize Türkiye Gençlik Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ile çeşitli ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından özel burs sağlanmaktadır.

 Ø  Yemek Bursu:

Her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda maddi durumu yetersiz öğrenciye öğle yemeğinden ücretsiz yararlanma imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca, aşağıdaki nitelikleri taşıyan öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabii tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir:

              ·                    Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler

·                    Sağlık raporu ile belgelemek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler

·                    Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler

 Ø  Kısmi Zamanlı (Part-Time) Öğrenci Çalıştırma:

Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı boş zamanlarını değerlendirmek ve ekonomik katkı sağlamak amacıyla, kısmi çalışma imkânları sunulmaktadır. Kısmi zamanlı çalışma kontenjan ve şartlar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasından eğitim öğretim yılı başında yayınlanır.

öğrenci

  • Yönetmelik / Yönerge
  • Ders Programları
  • Ders İçerikleri
  • Ders Kılavuzları
  • Form ve Dosyalar
  • İş Yeri Uygulaması