.

Diploma Eki

Yüksekokulumuz 2011-2015 yılları arasında EU Eğitim Komisyonu tarafından akreditesi gerçekleşmiş olan İngilizce diploma eki etiketine sahiptir. Diploma eki bütün öğrencilerimize otomatik ve ücretsiz olarak tahsis edilmektedir (Bknz: https://egitim.mehmetakif.edu.tr/haber/203/eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki-eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki). Fakültemiz tüm akademik birimlerinde Bologna süreci uyum çalışmaları ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) çalışmaları devam etmektedir. Öğrencilerimize verilen diploma ekinin bir örneği https://egitim.mehmetakif.edu.tr/haber/203/eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki-eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki adresinde yer almaktadır. Diploma ekinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model temel alınmaktadır. 

kalite