.

İç Kalite Güvencesi

Yüksekokulumuz kalite güvencesi sistemiyle ilgili çalışmalar, Üniversitemiz https://kalite.mehmetakif.edu.tr adresinde belirtilen hedeflere uyumlu olarak, Anabilim Dalı Başkanlarımız, Kurul-Koordinatörlüklerimiz ve Birim Kalite Komisyonumuz tarafından eş güdümlü olarak yürütülmektedir. Kalite güvence sistemi kapsamında yüksekokulumuz akademik birimlerinin eğitim ve öğretim faaliyetleri dönemlik öğrenci geri bildirimleriyle değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonuçları kapsamında kalitenin arttırılmasına ilişkin konular gözden geçirilmektedir. Üniversitemizin yıl içerisinde gönderdiği bölüm-birim değerlendirmeleri de ayrıca Anabilim Dalı Başkanlıklarımız tarafından değerlendirilmektedir.

Öğrencilerimiz,  ÖDEMER (Öğrenci Destek Merkezi) aracılığıyla taleplerini ve şikâyetlerini bize ulaştırabilmektedir (ÖDEMER)Yüksekokulumuz  akademik birimlerinin eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin faaliyetleri Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla kontrol edilmektedir. UZEM’den sorumlu birim yetkililerimiz, eğitim ve öğretim kalitesini olumlu etkileyecek uygulamalar veya süreçte eğitimde yaşanan aksaklıklar olması durumunda, fakültemiz akademik personelinin tamamının üye olduğu sosyal ağ grubundan anlık bilgilendirmekte ve gerekli destek sağlamaktadır.

Yüksekokulumuzda  ulusal akreditasyon sürecine başlanmıştır. Bu kapsamda AKTS sistemimizde düzenli kontroller gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında da akreditasyon çalışmalarının hazırlıklarını sürdüren Anabilim Dallarımızdan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ile Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı akreditasyon sürecine başvurusunu Ocak 2021’de gerçekleştirmiştir. İngilizce Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği lisans programlarının da 2022 yılı içerisinde akreditasyon başvuruları yapmaları için hazırlıklar başlatılmıştır. Birim kalite komisyonu aracılığıyla tüm akademik birimlerimizin akredite olma sürecinde destek vermek, katılımı yaygınlaştırmak ve akademik personelimizi kalite güvencesi sistemi hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

kalite