.

Koordinatörler

AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ

AKTS, İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Ahmet BİÇER

BOLOGNA Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Hatice ÖZSOY

Öğrenci Değişim Programları (Farabi-Mevlâna-Erasmus) Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Hatice ÖZSOY

Spor ve Sosyal İşler Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Hande CÖRÜT

Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Habibe ÇALIŞKAN

Kariyer Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Emre KİRAZ

Sosyal Medya Birim Temsilcisi
(Instagram, Facebook ve Twitter)

Öğr. Gör. Fatma Nur ALÇIN

Öğr. Gör. Emre KİRAZ

Hüseyin ÖZÇAĞAN

Birim Web Sayfa Sorumlusu

Öğr. Gör. Fatma Nur ALÇIN

Öğr. Gör. Emre KİRAZ

Hüseyin ÖZÇAĞAN

 PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ

Program Adı

Adı Soyadı

Çocuk Gelişimi

Öğr. Gör. Osman ÖZCAN

Eczane Hizmetleri

Dr. Öğr. Üyesi İhsan AŞIK

İlk ve Acil Yardım

Öğr. Gör. Hatice ÖZSOY

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Öğr. Gör. Fatma ATEŞ

Optisyenlik

Öğr. Gör. Döne SAYARCAN

İş ve Uğraşı Terapisi

Öğr. Gör. Hande CÖRÜT

kalite

 • KBYS
 • Yüksekokulumuz Hakkında
 • Kalite Politikamız
 • MAKÜ Kalite Yönergesi
 • Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
 • Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri
 • Birim Kalite Komisyon Toplantıları
 • MAKÜ Öğrenci Kalite Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri
 • Birim Kalite Öğrenci Komisyon Üyeleri
 • Birim Kalite Öğrenci Komisyon Toplantı Tutanakları
 • İlgili Etkinlikler
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Organizasyon Şeması
 • İş Akış Şemaları
 • Görev Tanımları
 • Birim Danışma Kurulu
 • Öğrenci Kalite Kurulu
 • Koordinatörlükler ve Komisyonlar
 • Stratejik Amaçlar
 • İç Kalite Güvencesi
 • Paydaş Katılımı
 • Süreç Yönetimi El Kitabı
 • AKTS
 • Diploma Eki
 • Kalite Formları
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Bölüm Performans Karne Göstergesi
 • Toplumsal Katkı
 • Memnuniyet Anketi Sonuçları
 • Planlar
 • Politikalar
 • Raporlar
 • Mezunlarla İlişkiler
 • Kurum İçi Faaliyetler
 • İşbirliği Protokolleri