.

Komisyon ve Koordinatörlükler

AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ

AKTS, İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Osman ÖZCAN

BOLOGNA Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TEKELİ

Öğrenci Değişim Programları (Farabi-Mevlâna-Erasmus) Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Hatice ÖZSOY

Spor ve Sosyal İşler Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Hande DİNÇEL CÖRÜT

Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Habibe ÇALIŞKAN

Kariyer Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Emre KİRAZ

Sosyal Medya Birim Temsilcisi
(Instagram, Facebook ve Twitter)

Dr. Öğr. Üyesi Nazife BAKIR

Hüseyin ÖZÇAĞAN

Birim Web Sayfa Sorumlusu

Öğr. Gör. Osman ÖZCAN

Hüseyin ÖZÇAĞAN

 PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ

Program Adı

Adı Soyadı

Çocuk Gelişimi

Öğr. Gör. Habibe ÇALIŞKAN

Eczane Hizmetleri

Öğr. Gör. Fatma Özge ÖZYETKİN

İlk ve Acil Yardım

Öğr. Gör. Emre KİRAZ

İş ve Uğraşı Terapisi

Öğr. Gör. Fatma Nur ALÇIN

Optisyenlik

Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin KOYUNCU

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Öğr. Gör. Saliha ABACIOĞLU

PROGRAMLARA GÖRE UYGULAMALI EĞİTİMLER (STAJ, MESLEKİ EĞİTİM) KOMİSYON ÜYELİKLERİ

Eczane Hizmetleri Bölümü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TEKELİ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İhsan AŞIK

Üye

Öğr. Gör. Fatma Özge ÖZYETKİN

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BİÇER

Üye

Öğr. Gör. Saliha ABACIOĞLU

Üye

Öğr. Gör. Döne SAYARCAN

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Başkan

Öğr. Gör. Zeynep Rabia ŞAHİN

Üye

Öğr. Gör. Fatma Nur ALÇIN

Üye

Öğr. Gör. Hande DİNÇEL CÖRÜT

Optisyenlik

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BİÇER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin KOYUNCU

Üye

Öğr. Gör. Döne SAYARCAN

YATAY GEÇİŞ – MEZUNİYET - MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYON ÜYELERİ

Başkan

Öğr. Gör. Emre KİRAZ

Üye

Öğr. Gör. Fulya SAĞ KARA

Üye

Öğr. Gör. Habibe ÇALIŞKAN

Üye

Öğr. Gör. Soner TOKGÖZ

Üye

Öğr. Gör. Döne SAYARCAN

Üye

Öğr. Gör. Zeynep Rabia ŞAHİN

Üye

Öğr. Gör. Hatice ÖZSOY

Üye

Öğr. Gör. Fatma Özge ÖZYETKİN

Üye

Öğr. Gör. Saliha ABACIOĞLU

kalite