.

Paydaş Katılımı

Yüksekokulumuz iç paydaşlarını öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz, dış paydaşlarını ise İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere İl Müdürlükleri, Yükseköğretim Kurumları, STK’lar ve Mezun öğrencilerimiz oluşturmaktadır. Bu iki gruba kalite güvencesi sistemi kapsamında yıllık olarak çevrim içi anketler yoluyla ulaşılmakta ve dönütler toplanmaktadır.  

kalite