.

İş Akış Şemaları

kalite

 • KBYS
 • Yüksekokulumuz Hakkında
 • Kalite Politikamız
 • MAKÜ Kalite Yönergesi
 • Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
 • Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri
 • Birim Kalite Komisyon Toplantıları
 • MAKÜ Öğrenci Kalite Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri
 • Birim Kalite Öğrenci Komisyon Üyeleri
 • Birim Kalite Öğrenci Komisyon Toplantı Tutanakları
 • İlgili Etkinlikler
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Organizasyon Şeması
 • İş Akış Şemaları
 • Görev Tanımları
 • Birim Danışma Kurulu
 • Öğrenci Kalite Kurulu
 • Koordinatörlükler ve Komisyonlar
 • Stratejik Amaçlar
 • İç Kalite Güvencesi
 • Paydaş Katılımı
 • Süreç Yönetimi El Kitabı
 • AKTS
 • Diploma Eki
 • Kalite Formları
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Bölüm Performans Karne Göstergesi
 • Toplumsal Katkı
 • Memnuniyet Anketi Sonuçları
 • Planlar
 • Politikalar
 • Raporlar
 • Mezunlarla İlişkiler
 • Kurum İçi Faaliyetler
 • İşbirliği Protokolleri